Bilder

Her er en samling av bilder fra 1974-. Beskrivelse av bildene kommer. Du kan se hvem som er på bildene ved å trykke på bildet og deretter trykker du symbolet [i]

hvem er hvem

I dette PDF-dokumentet (under) kan du se alle bildene og hvem som er på de ulike bildene